Stolt SM arrangör 2017
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
* Updated Thursday November 26th 2020, Kl. 11:56
* Uppdaterad torsdag 26 november 2020, Kl. 11:56

Spain, Egypt, Island & Marocko...all off ice today, (Nov. 26th) is cancelled due to coach illness. Please check online schedules....
Alla markträningar idag, (26 november) är inställda på grund av tränarsjuka. Kontrollera scheman online....

Tack,
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

ENG
* Updated Tuesday November 10th 2020, Kl. 16:27 & November 11th 2020, 10:28

Hello Everyone,

New covid-19 restrictions came out today for Västerbotten. (The link is included below)….

All sessions tonight & tomorrow have been cancelled. The updated schedules have already gone up on our website so please check NOW...!

We are following the FOHM restrictions until they are reviewed again on Dec. 8th.

Please check the schedules, your email and phones for further updates as they happen.
If anyone has any questions please call any member of our board on the OM KLUBBEN och STYRELSE page…!

It’s time for us all to do our part to fight this thing…….
Together we are stronger than one….
Sean
🕺😍


SWE
* Uppdaterad Tisdag 10 November 2020, Kl. 16:27 och 11 November 2020, Kl. 10:28

Hallå Allihopa,

Nya COVID-19 restriktioner kom ut idag för Västerbotten. (Länken finns nedan)….

Alla pass för ikväll & imorgon har blivit inställda. Det uppdaterade schemat har redan gått upp på vår hemsida så snälla kolla det NU...!

Vi följer FOHM-begränsningarna tills de granskas igen den 8 december..  

Snälla kolla schemat, er mail och era telefoner för vidare uppdateringar när de händer.
Om någon har några frågor, vänligen ring någon medlem av vår styrelse på OM KLUBBEN och STYRELSE-sidan ...!

Det är dags för oss alla att göra vår del för att bekämpa den här saken.
Tillsammans är vi starkare än en.... 
Sean
🕺😍


___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Friday November 6th 2020, Kl. 10:06
* Uppdaterad fredag 6 november 2020, Kl. 10:06

Hej

Piteå KK har vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att ställa in årets upplaga av Pitecupen. Det känns mycket tråkigt gentemot alla som har sett fram emot detta.

Det fanns inga andra alternativ eftersom smittspridningen har ökat markant i Norrbotten den senaste veckan och Piteå är den kommun som har det högsta smittotalet i länet sett till antalet invånare.

Det finns rekommendationer om att inte göra icke nödvändiga resor och med en geografisk spridning av anmälda åkare från Kiruna till Sundsvall, så är det viktigt att vi inom konståkningen följer dessa rekommendationer. Att samla tävlande från ett sådant spritt geografiskt område ökar också risken att sprida smittan till andra regioner och försvårar smittspårning.

Att tävla och träffas är kul, men för tillfället måste vi värna om hälsan i första hand och inte genomföra en tävling som kan bidra till att öka belastningen inom vården.


Med vänliga hälsningar


Piteå Konståkningsklubb

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Sunday November 1st 2020, Kl. 11:50
* Uppdaterad söndag 1 november 2020, Kl. 11:50

Unfortunately the Star Competition in Piteå in week 46 has been cancelled, (they just had too many entries to accomodate anyone from any club). As it is primarily a Club Competition they are only holding the Club section.
The competition running order etc... can be found here.

Tyvärr har stjärnkonkurrensen i Piteå i vecka 46 avbrutits (de hade bara för många bidrag för att ta emot någon från någon klubb). Eftersom det främst är en klubbtävling håller de bara klubbsektionen.
Startlista och Schema osv ... kan vara här.

If anyone has any questions please email Sean on.....Om någon har några frågor, vänligen maila Sean vidare......
sean@skellefteakonstakning.se

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Wednesday October 14th 2020, Kl. 15:05
* Uppdaterad onsdag 14 oktober 2020, Kl. 15:05

From week 43 the times at Kopparhallen on Tuesdays will go back to our original starting time of 18.30. I have been assured it will not change again. Please check the weekly online schedules.
Från vecka 43 går tiderna på Kopparhallen på tisdagar tillbaka till vår original starttid 18.30. Jag har varit säker på att det inte kommer att förändras igen. Kontrollera veckoscheman online.

Also, starting in week 43 and alternating weeks afterwards, groups at Kopparhallen and Boliden will rotate times every other week. Please check the weekly online schedules.
Från och med vecka 43 och alternerande veckor därefter kommer grupper i Kopparhallen och Boliden att rotera gånger varannan vecka. Kontrollera veckoscheman online.

If anyone has any questions please email Sean on.....Om någon har några frågor, vänligen maila Sean vidare......
sean@skellefteakonstakning.se

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Wednesday September 30th 2020, Kl. 12:25
* Uppdaterad onsdag 30 september 2020, Kl. 12:25

From week 41 the times at Kopparhallen on Tuesdays will all be 15 minutes earlier.
Från vecka 41 kommer tiderna på Kopparhallen på tisdagar att vara 15 minuter tidigare.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Tuesday September 29th 2020, Kl. 17:30
* Uppdaterad tisdag 29 september 2020, Kl. 17:30

Starting next week (vecka 41 we have slightly different off ice times in kombihallen) - please check your schedule every week.
Från och med nästa vecka (vecka 41 har vi lite olika mark träning i kombihallen) - kontrollera ditt schema varje vecka.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Monday August 31st 2020, Kl. 11:28

Due to mechanical problems at Kopparhallen in Ursviken there is no ice this week (vecka 36). We will start there next week - vecka 37.
På grund av mekaniska problem vid Kopparhallen i Ursviken finns det ingen is denna vecka (vecka 36). Vi börjar där nästa vecka - vecka 37.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Friday August 21st 2020, Kl. 11:33

Hej, 

Effective immediately all off ice training sessions will be held in the iDrottshallen under the Kombihallen. Please check your weekly online schedules.
Effektivt omedelbart kommer alla mark-träningspass att hållas i iDrottshallen under Kombihallen. Kontrollera dina veckovis online scheman.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Friday June 5th 2020, Kl. 17:15
Hej, 

På grund av dåligt väder är kvällens träningspass inställt.

Melina

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Friday May 22nd 2020, Kl. 19:06

Hej allihopa,

All outdoor off ice sessions will now be held at Folkparken, NOT Vitberget.
Alla utomhus mark träning kommer nu att hållas på Folkparken, INTE Vitberget.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Wednesday May 13th 2020, Kl. 20:40

Hej allihopa,

All skaters that have signed up for OFF ICE classes on Thursday May 14th & Friday May 15th have time changes.....please check schedule.
Alla åkare som har anmält sig till OFF ICE-klasserna torsdag 14 maj och fredag 15 maj har tidsförändringar ..... kontrollera schema.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Saturday May 9th 2020, Kl. 19:33

Hej allihopa,

Utomhusklasser börjar i vecka 20 ..... kontrollera veckoscheman.
Outdoor off ice classes start in week 20.....please check weekly schedules.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Sunday Mar. 29th 2020, Kl. 16:35

Hi Everyone,

As we are all in a situation none of us has been in before it is time for us (the coaches & board at Skellefteå Konståkning) to find ways to work around the changes.

As you all know, we no longer have group on ice, off ice or dance sessions for everyone’s welfare.
We also understand that this is hard to understand (parents and children) and leaves a hole in your physical and social interaction.

Melina and I have been dealing with personal issues for the last week but we will be contacting all of you next week with virtual sessions / school skating homework / skate from home goals / videos / instagram dance classes / skating educational projects & interactive replacements to keep skaters active and involved with our fantastic club.

You will hear from us next week and there will be updates on our website on the schedule pages……
Be safe and positive…!
Sean & Melina

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Saturday Mar. 28th 2020, Kl. 18:35

V14.....2020/03/30 - 2020/04/05
* No physical classes due to current situation.....
** Information will be coming from Melina and Sean about the virtual plans for activity classes this week.......please keep your eyes on this page as well as the "Träningstider" page regularly and your email.....

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Saturday Mar. 21st 2020, Kl. 11:43

Hello Everyone,

Dance Classes are cancelled tomorrow, Sunday March 22nd due to coach sickness.

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Wednesday Mar. 18th 2020, Kl. 18:50

There have been changes to the session times tomorrow (Thursday) and Friday this week.
On ice session times are earlier & there is no off ice, (brottar) both days.
Please check;

If anyone needs more information please call me.....+46768061122
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Tuesday Mar. 17th 2020, Kl. 14:15

All sessions tonight have been moved to B-Hallen.......
All private lessons have been cancelled tonight.....

PLEASE keep checking this page for further updates!

Peace,
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Tuesday Mar. 17th 2020, Kl. 12:29

Hello Everyone,

Due to the current health situation, the Skellefteå Konståkning board & myself have decided to postpone the Vårshow until further notice.
Please check our club’s website everyday for further updates & other club activities.

If anyone has any concerns or questions please contact me on sean_abram@mac.com or +46768061122

Peace,
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Monday Mar. 16th 2020, Kl. 12:40

Hi Everyone,
(Flip - Salchow)……..,

Due to changes in SISU’s gathering numbers and our constant approach to doing everything we can to protect our club members, the SISU Social Media lecture at Folkparken this Wednesday March 18th has been cancelled.

If you have any concerns or questions please contact me anytime!

Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Thursday Mar. 12th 2020, Kl. 14:19

Hi Everyone,
Please be advised about the latest large group gatherings from the Swedish Health Agency......


If anyone has any concerns please contact Sean......

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Monday Mar. 9th 2020, Kl. 12:20

Hi Everyone,

Unfortunately due to illness this evenings (Monday March 9ths)  SISU Social Media Workshops have been cancelled…!
More information will come soon about the replacement day and time.

Have a great day……
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

* Updated Wednesday Feb. 19th 2020, Kl. 14:19

Hi Flip - Salchow……..,

All of us on the senior coaching team and the board at Skellefteå Konståkning are concerned and know what the affects/influences can be of social media on young people in this day and age with so much negative content out there. As a way of helping you all we have organised a lecture/education workshop/help seminar for all skaters aged 9 - 14 (some older) and parents to help deal with what is out there and how to be kinder to each other.

Therefore on Monday March 9th between 17.00 and 20.00 we are having 2 lectures that we want all skaters and parents that this email is coming to attend please. All off ice classes have been cancelled that day to accommodate these lectures.
Here is a link to help explain a little more about them:

They will be held in the Spoven conference room on the 2nd floor at Folkparken.
Skaters only from 17.00 - 18.30
Parents only from 18.30 - 20.00

All you have to do is show up……..
The moderators are coming a long way for these lectures so please come and support them, our club, your child and your own needs.
Please put this in your calendars now so you do not forget!
We are always working to help you all in ways other than just on the ice…..

Have a great day……
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

Updated Monday Feb. 17th 2020, Kl. 12:17

Hi Everyone,
(Biellmann - Toeloop & tävlingstest åkare from Salchow),

Our dance teacher, Therese, has been talking to me about how fantastic everyone is doing in dance and how the kids and her want to extended their time together a little bit so we have changed her Sunday dance class times a little to match her schedule, fit the skater’s weekend schedules and give them all more time together.
So classes now will be as follows;

Group 1: 12.00 - 13.15
Group 2: 13.15 - 14.45

* Starting this week - Week 8……!

Have a wonderful day and rest of the week……
Sean
🕺

___________________________________________________________________________________________________________

Updated Monday Feb. 10th 2020, Kl. 14:10

Hi Everyone,

Last night Skellefteå Kraft Arena was broken into and things were stolen all over the building.
Many of the förråds were broken into (including both of ours).
Melina and I have been at the building Tod ay to check for damage and anything that looked like I thad been stolen but as there are a lot of people that leave things in both of our förråds we are not sure if any belongings have been stolen.
We need everyone that leaves or has ever left anything in our förråds to go there today (it must be today for police reports and insurance purposes) and then email me back with anything that was/is your belongings that have been damaged or stolen.

We have already replaced the padlocks that were damage and stolen with new ones with the same codes as before.

Thank You,
Sean

___________________________________________________________________________________________________________

Updated Wednesday Feb. 5th 2020, Kl. 12:13

Ögel, Salchow, Lutz, Flip & Recreational Group,

An official kommun photographer has been contracted to photograph several different sports in Skellefteå.
He will be coming to Kraft Arena tomorrow (Thursday Feb. 6th) at 18.45 to photograph our skaters….!
He will be bringing release forms to sign for all children on the ice so please be there as the parent of your skater so you can sign the document.
Anyone that skates on the 18.45 and 19.30 sessions will mostly likely be pictured.
If you do not want to be photographed I suggest you take the night off and ask to go to a different session another day in the week as it will be too difficult to “not” picture you with many people on the ice.

Tackar,
Sean

___________________________________________________________________________________________________________


*Updated  Wednesday Jan. 22nd 2020, Kl. 13:30

 ** All skaters in dance classes......
Please see updated start times for dance classes as of Sunday Feb. 2nd (vecka 5) and all scheduled weeks onwards.

 

Dance Classes (Kulturskolan)

Grupp 1 : Kl. 13.00 – 14.00

Grupp 2 : Kl. 14.00 – 15.00

 
Swishnummer 123 218 49 84